VIDEO PROHLÍDKY NOVINKA OBLÍBENÉ NEMOVITOSTI
Zpět na výpis aktualit

Financování nemovitosti ve výstavbě

Pokud si kupujete již hotový dům, prostředky na jeho úhradu lze od banky načerpat jednorázově. Při stavbě nového domu je to však jiné.

Málokdo vlastní dostatečné množství financí, aby si pořídil pozemek a postavil na něm dům, aniž by využil hypotéku či jinou půjčku.

Hypoteční úvěr je orientován na postupné čerpání peněz, dle postupu prací. Jinak řečeno, podle toho, jak roste stavba, banka uvolňuje peníze. Banka však musí mít nějakou záruku, že peníze budete splácet, a tak potřebuje něco, čím budete ručit. V takovém případě máte 2 možnosti. Buďto si pořídit předhypoteční úvěr, nebo ručit jinou nemovitostí.

  • Předhypoteční úvěr se zařizuje zároveň s hypotečním úvěrem. Hypoteční úvěr zároveň slouží k úhradě předhypotečního úvěru. Ve chvíli, kdy získáte nemovitost do vlastnictví, vložíte do katastru nemovitostí zástavní právo ve prospěch banky, která následně splatí předhypoteční úvěr.
  • Ručení nemovitostí je daleko jednodušší. Hodnota však musí být téměř o polovinu vyšší než hodnota budoucí nemovitosti (145-150% výše úvěru). Zastavená nemovitost nemusí být ve vašem vlastnictví.

Pro získání financí na koupi pozemku a stavbu, musíte k žádosti o hypotéku předložit dokumenty k budoucí stavbě (kupní smlouvu na stavební pozemek, smlouvu o dílo k budoucí stavbě, stavební povolení). Peníze pak čerpáte na základě faktur. Banka investované peníze proplácí dodavatelům na účet. Celková částka nesmí překročit 70 – 100% hodnoty zastavené nemovitosti, podle dohody.

Můžete zastavit i vlastní pozemek, na kterém bude stavba probíhat. Musí však mít dostatečnou hodnotu. V takovém případě je jen nutné předložit bance podklady k budoucí stavbě. První čerpání nesmí překročit cenu daného pozemku. Mělo by to však stačit, abyste stavbu zapsali do katastru nemovitostí. Po zapsání do katastru již ručíte jen danou nemovitostí.

Rozestavěný dům lze zapsat do katastru až poté, kdy je zřetelný půdorys budovy (cca 1m výšky hrubé stavby). Každá větší změna (dokončená fáze stavby) by měla být zapsána do katastru, aby sloužila, jako zástava na další práce

Ve finále musíte bance předložit potvrzení o kolaudaci stavby, čímž potvrdíte, že se dům může používat jako bydliště. 

Chcete více podrobností, nebo se na něco k této problematice zeptat?

Napište nám pomocí formuláře níže