VIDEO PROHLÍDKY NOVINKA OBLÍBENÉ NEMOVITOSTI
Zpět na výpis aktualit

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí je již po dlouhou dobu velmi oblíbený způsob uchovávání a zhodnocování peněz, a to i navzdory nedávným výkyvům hodnot nemovitostí. Při nákupu nemovitosti je však třeba být obezřetný. Často bývá problém s výběrem lokality nemovitosti. Hlavním rizikem je však nájemce. Svůj nový byt si přestaví podle svých představ, s čímž se dá samozřejmě počítat, ale platební morálka, nebo samotné chování může představovat problém. Některé věci je možné si pojistit smluvními podmínkami, ale nejde to tak vždy a závisí pouze na Vaší domluvě s nájemníkem.

Jak se investice do nemovitosti vyplatí?

Výnosy investičních bytů jsou závislé na pořizovací ceně a výši pronájmu. Většina lidí okamžitě zvedne nájem na vysoké částky, protože chtějí, aby se jim investované peníze vrátily co nejdříve. Každý by si měl ale uvědomit, že musí myslet i na ostatní. Já sám bych se přece také nenastěhoval do předraženého bytu, když mám na výběr i jiné možnosti.

Jak se vyvarovat případným problémům?

Nejjednodušší cestou, jak se vyvarovat případným nedorozuměním jsou jasně psaná pravidla v nájemní smlouvě. Nájemní smlouvu je vhodné psát pečlivě, srozumitelně a nejlépe ji prokonzultovat s odborníky. Často se stává, že pronajímatel jednoduše stáhne nějakou nájemní smlouvu z internetu, aniž by si ji přečetl. To je ale nejlepší způsob, jak se s nájemníkem dostat do potíží, kterým jste mohli jednoduše předejít.

Občanský zákoník (NOZ) přinesl se svou účinností v roce 2014 celou řadu změn v oblasti nájmu bytů, domů a prostorů sloužících k podnikání.

1)     Další posílení práv nájemce na úkor pronajímatele. Nový občanský zákoník stanoví, že nájem bytu slouží k zajištění bytových potřeb nájemce, přičemž jsou zakázaná ujednání zkracující práva nájemce. Tyto považuje zákoník za neplatná ujednání.

2)     Nově je možné uzavřít platnou smlouvu o nájmu i tehdy, pokud prostor nebyl prozatím zkolaudován jako byt, ale bude pronajímán k zajištění bytových potřeb (ze soukromoprávního hlediska se jedná o platné jednání, z hlediska veřejného práva se ale může jednat o správní delikt pronajímatele)

3)     Zákaz podnájmu. Je nezbytné, aby si pronajímatel v nájemní smlouvě výslovně vymínil zákaz s poskytnutí předmětu nájmu k dalšímu podnájmu. V opačném případě má nájemce plné právo najímanou nemovitost poskytnout částečně do podnájmu bez souhlasu pronajímatele třetí osobě. Týká se to ale pouze situací, kdy nájemce v bytě sám trvale žije. Poskytnutí celé nemovitosti k podnájmu třetí osobě lze však stále ze zákona pouze se souhlasem pronajímatele.

4)     Limit pro zvyšování nájemného. I když si výši nájemného sjednají strany již před uzavřením nájemní smlouvy a závisí na vzájemné dohodě, existuje úprava, která v případě, že si strany nedomluví (nebo nevyloučí) zvyšování nájemného, může pronajímatel navrhnout jednou ročně zvýšení nájemného až do výše obvyklé v dané lokalitě. Pronajímatel je i v tomto případě omezen, a to limitem, kdy navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nesmí být vyšší než 20 % původně sjednaného nájemného. Pokud nájemce do dvou měsíců nesdělí, že se zvýšením souhlasí, může se pronajímatel obrátit na soud. Ten už ale nebude vázán limitem 20 % a může rozhodnout o nájemném až do výše obvyklé v daném místě a čase.

5)     Nájemci není nyní možné zakázat chov zvířat. Samozřejmě, že si před uzavřením smlouvy volí vhodného nájemce sám pronajímatel, tudíž pokud je pronajímateli taková informace známa předem, má právo zvolit jiného vhodnějšího kandidáta. V případě, že nájemce zvíře před uzavřením nájemní smlouvy pronajímateli zatají, nebo si ho pořídí následně, nejedná se o důvod k vypovězení nájemní smlouvy. Výjimkou je narušování klidu a sousedské harmonie hlukem, zápachem, nebo působením škody na předmětu nájmu.

 

Zdroj: realitní komora České republiky

Chcete více podrobností, nebo se na něco k této problematice zeptat?

Napište nám pomocí formuláře níže